Obchodní podmínky

Provozovatel internetových stránek www.sam-sobe-doktorem.cz:

Golem&partneři, s.r.o., IČ: 61169668, se sídlem Nad Krocínkou 372/92, 190 00, Praha 9, (dále jen „Prodávající“).

Prodávající zajišťuje prodej zejména potravinových doplňků, čajů, kosmetiky, minerálů.

Kontakt

tel.:  608 509 060 v pracovní dny od 8:30 do 15.30

e-mail:  lubospitak@seznam.cz

Objednání zboží

Všechny ceny zboží zahrnuté do tohoto e-shopu jsou účtovány včetně DPH.

Způsob objednání zboží: telefonicky, prostřednictvím e-shopu, e-mailem

Odesláním objednávky kupující plně souhlasí s těmito Obchodními podmínkami. Veškeré objednávky jsou považovány za závazné. Kupující je povinen uvádět úplné, přesné a pravdivé údaje. Veškeré ceny jsou uváděny včetně DPH. Prodávající je oprávněn zrušit objednávku v případě, že kupující již v minulosti zboží nevyzvedl nebo nezaplatil, neodpovídal na výzvy, nelze ho kontaktovat. O zrušení objednávky bude kupující informován prostřednictvím e-mailu uvedeného v objednávce. Kupující je oprávněn zrušit objednávku v případě, že prodávající není schopen objednané zboží odeslat do 14 dnů ode dne objednávky. Zrušení objednávky probíhá prostřednictvím emailu.

Doprava a dodací podmínky

Objednané zboží je možné doručit na dobírku, na místo uvedené v objednávce s platbou předem na účet, vyzvednout osobně na adrese Kozinova 44, 344 01 Domažlice.

Převzetí objednávky

Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit v plné výši. V případě, že si kupující objednávku nevyzvedne (např.: z důvodu chybně vyplněných dodacích údajů v objednávce, nespolupráce s přepravcem) a bude chtít objednávku doručit znovu, je povinen prodávajícímu uhradit náklady s tímto spojené (dopravné). Znovuzaslání objednávky je možné pouze po uhrazení částky předem na účet. Stornovat objednávku je kupující oprávněn e-mailem nebo telefonicky pouze do doby než bude prodávajícím předána přepravci.

Reklamace

Kupující je oprávněn reklamovat nefunkční, poškozené, chybně dodané nebo chybějící zboží nejpozději následující pracovní den, po obdržení nebo vyzvednutí zásilky a to e-mailem. V případě zaslání zboží přepravcem je kupující povinen zboží zkontrolovat při převzetí, pozdější reklamace nelze uplatnit.

Kupující při reklamaci nejprve kontaktuje e-mailem prodávajícího a vyčká na další instrukce prodávajícího.

Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí se shromažďováním a ukládáním osobních údajů. Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Osobní údaje jsou používány pro úkony související s vyřízením objednávky, kontakt s kupujícím a vedením účetnictví.

Bezpečnost a ochrana informací a osobních údajů

Osobní údaje poskytnuté kupujícím při odeslání objednávky Prodávajícímu, budou zpracovány za účelem uzavření a plnění kupní smlouvy, případně při vyřizování reklamace.

Osobní údaje poskytuje kupující Prodávajícímu z důvodu identifikace smluvních stran nezbytné pro uzavření a plnění kupní smlouvy.

Osobní údaje kupujícího budou zpracování po dobu, po kterou je Prodávající povinen tyto údaje uchovávat, dle obecně závazných právních předpisů, minimálně po dobu 5 let podle zákona o účetnictví, nebo po dobu 10 let dle zákona o DPH.

Osobní údaje kupujícího mohou být poskytnuty přepravci z důvodu řádného vyřízení objednávky a osobám které vykonávají pro Prodávajícího účetní a právní služby v zájmu zajištění plnění povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

Prodávající nebude poskytovat osobní údaje kupujícího jiným osobám než výše uvedeným.

Kupující má právo požadovat od Prodávajícího přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu či  výmaz, omezení zpracování.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.2.2019. Prodávající je oprávněn tyto podmínky měnit bez předchozího upozornění.

Prodávající může bez předchozího upozornění měnit obsah internetových stránek www.sam-sobe-doktorem.cz.